Dạy thật, học thật, nhân tài thật là như thế nào?


“Dạy thật, học thật, nhân tài thật” là cụm từ được sử dụng rộng rãi, và nếu đạt được sẽ làm thay đổi căn bản chất lượng giáo dục và đào tạo. Đây là mục tiêu lý tưởng của ngành giáo dục. Nhưng giải nghĩa ba khái niệm này thế nào và cách làm của các cơ sở giáo dục ra sao – đây vẫn là một câu hỏi chưa có phương án đồng bộ.