Chương trình song bằng bậc đại học


Khai thác lợi thế là cơ sở đào tạo có các hợp tác mạnh với nhiều đối tác quốc tế trong gần 20 năm phát triển, Trường Quốc tế chính thức đưa vào tuyển sinh triển khai từ năm 2020 hai chương trình đào tạo song bằng ngành Quản lý và Marketing, cho phép người học nhận đồng thời hai văn bằng tốt nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường đối tác nước ngoài. Đặc biệt người học có cơ hội tham gia 01 học kỳ học tập đầy đủ tại trường đại học đối tác ở Hoa Kỳ, Malaysia. Trong quá trình xây dựng khung CTĐT, nhà trường khai thác tối đa các môn học ưu việt của đối tác, hướng đến việc phát triển năng lực tư duy, khả năng thực hành và tự học của sinh viên, coi năng lực tiếng Anh, kỹ năng mềm, khởi nghiệp là những chuẩn đầu ra bổ trợ song rất quan trọng của người học. Mô hình đào tạo song bằng rất hấp dẫn đối với người học, bởi sở hữu nhiều thế mạnh của hợp tác liên kết trong đào tạo, tăng trải nghiệm quốc tế rất hữu ích mà tiết kiệm chi phí cho người học.

Phần mô tả chi tiết từng CTĐT xin xem dưới đây.

  1. Cử nhân ngành Quản lý (song bằng)
  2. Cử nhân ngành Marketing (song bằng)