Thạc sĩ Quản lý thông tin


– Tên ngành đào tạo:

Tên tiếng Việt: Quản lí thông tin

Tên tiếng Anh: Information Management

– Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sĩ

– Thời gian đào tạo: 24 tháng

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Quản lí thông tin

Tên tiếng Anh: The degree of Master of Information Management

– Đơn vị đào tạo:  Khoa Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa – Đài Loan

– Đơn vị cấp bằng: Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa – Đài Loan

Chương trình được đào tạo bằng Tiếng Anh, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh.

Đăng kí xét tuyển chương trình Thạc sĩ Quản lí thông tin tại đây

Giới thiệu về trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa – Đài Loan

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) là một trong những trường đại học lớn và uy tín ở Đài Loan. Trường có khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 144 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa có thế mạnh đào tạo các ngành như: Kĩ thuật điện, Điện tử, Khoa học máy tính, Cơ khí, Hóa – Vật liệu, Truyền thông đa phương tiện – Thiết kế games, Giáo dục cơ bản, Quản lí thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Quản lí công nghiệp, Kinh doanh quốc tế.