Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển chương trình sau đại học đợt 2 năm 2022


Trường Quốc tế ĐHQGHN thông báo lịch xét tuyển các chương trình sau đại học đợt 2 năm 2022 các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng như sau:

  • Lịch xét tuyển: 10/9/2022 và 8/10/2022
  • Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển chương trình

Danh sách đủ điều kiện dự thi chương trình tiến sĩ năm 2022

Danh sách đủ điều kiện dự thi chương trình thạc sĩ năm 2022