Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển chương trình sau đại học đợt 2 lần 1 năm 2023


Trường Quốc tế ĐHQGHN thông báo lịch xét tuyển các chương trình sau đại học đợt 2 lần 1 năm 2023 các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng như sau:

1. Thời gian: Ngày 23 – 24/09/2023 (Thứ Bảy và Chủ nhật)
– Thứ Bảy (23/09/2023): Tổ chức xét tuyển 3 chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính, Thạc sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính và Tiến sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính. 
– Chủ nhật (24/09/2023): Tổ chức xét tuyển 2 chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế và Tiến sĩ Kinh tế và Quản lí. 
2. Tập trung: 7h45.
3. Thời gian tổ chức thi viết luận: 
– Thạc sĩ Quản trị tài chính: 08h00 – 08h30, ngày 23 tháng 09 năm 2023 (Thứ Bảy).
– Thạc sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính: 09h15 – 9h45, ngày 23 tháng 09 năm 2023 (Thứ Bảy).
– Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế: 08h00 – 08h30, ngày 24 tháng 09 năm 2023 (Chủ nhật).
4. Địa điểm: Nhà G7, Trường Quốc tế – ĐHQGHN.
– Trực Hội đồng: Tầng 2.
– Phòng viết luận: Phòng 301
– Phòng phỏng vấn: Phòng Thế giới Nga, tầng 4 và tầng 2.