Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025


Thực hiện Hướng dẫn của Thành ủy và Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà nội, vừa qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQHGN) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đặc biệt, các đại hội các chi bộ đã được tổ chức trong khuôn viên tòa nhà HT1, ĐHQGHN tại Hòa Lạc, ngay trong những ngày đầu tiên đón các tân sinh viên K21 và tổ chức các hoạt động toàn diện của Trường Quốc tế tại Hòa Lạc.

Đồng chí Lê Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Trần Anh Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Định, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ.

Đại hội Chi bộ 1 và 2 được tổ chức tại tòa nhà HT1, ĐHQGHN Hòa Lạc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Các chi bộ đã triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khoa Quốc tế (nay là Trường Quốc tế) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022-2025, tổ chức tại Phòng đọc Thế giới Nga, Xuân Thủy.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và cho ý kiến đóng góp vào các chương trình trọng tâm, chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ từng chi bộ và phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Quốc tế nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Trường Quốc tế.

Ban Chấp hành Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội 03 Chi bộ cũng đã tiếp thu ý kiến phát biểu, thảo luận của nhiều đại biểu, đảng viên tham dự đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể cũng như góp ý tham luận, chỉ ra những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Đại hội các chi bộ đã bầu ra Cấp uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí đảng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Ban Chấp hành Chi bộ 1, gồm 03 đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Thị Tân – Bí thư.
2. Đồng chí Nguyễn Phan Quang – Phó Bí thư.
3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh – Chi ủy viên.

Ban Chấp hành Chi bộ 2 ra mắt tại Đại hội.

Ban Chấp hành Chi bộ 2, gồm 05 đồng chí:
1. Đồng chí Trần Đức Quỳnh – Bí thư.
2. Đồng chí Phan Thị Thu Phương – Phó Bí thư.
3. Đồng chí Nguyễn Trung Hiển – Chi ủy viên.
4. Đồng chí Phan Thị Ngọc Hoa – Chi ủy viên.
5. Đồng chí Vũ Văn Hiệu – Chi ủy viên.

Ban Chấp hành Chi bộ 3, gồm 03 đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Quang Thuận
2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh
3. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng
4. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa

Ban Chấp hành Chi bộ 3 ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí đại diện Đảng ủy Trường Quốc tế đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của các đồng chí Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Với vai trò, trách nhiệm của mình các đồng chí Chi ủy nhiệm kỳ cũ đã lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2025, đề nghị các chi bộ phải xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Toàn thể đảng viên của các Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.