Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Trường Quốc tế năm 2023” và chuỗi hoạt động bên lề


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Trường Quốc tế năm 2023″ và chuỗi hoạt động bên lề”, cụ thể như sau:

I. CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2023

1.1. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
a) Thời gian tổ chức: Từ tháng 5/2023 đến 31/7/2023
b) Địa điểm: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
c) Đối tượng: Sinh viên, Học viên Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

1.2. Quy mô, thời gian tổ chức và địa chỉ nhận bài dự thi
1.2.1. Quy mô tổ chức cuộc thi
– Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Trường Quốc tế năm 2023 được tổ chức dành cho sinh viên và học viên Trường.
1.2.2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi và tổng kết cuộc thi
– Thời gian nhận bài dự thi: từ tháng 5/2023 đến ngày 31/7/2023
– Công bố giải (dự kiến): tháng 8/2023
– Ban tổ chức nhận bài dự thi và tiếp nhận các thông tin cần giải đáp về cuộc thi tại các địa chỉ sau:
+ Bản cứng nộp về: Văn phòng Đoàn Trường Quốc tế, Nhà C, làng sinh viên Hacinco, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
+ Bản mềm nộp về Email: vanphongdoan@vnuis.edu.vn
– Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 10 bài dự thi xuất sắc nhất (lựa chọn bài điểm cao xuống thấp) gửi về dự thi vòng Chung khảo cấp ĐHQGHN.

Đăng ký tham gia tại ĐÂY

II. CHUỖI HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ

2.1. Thời gian: 15/6-31/7/2023

2.2. Địa điểm: Trường Quốc tế, ĐHQGHN

2.3. Đối tượng: cán bộ, giảng viên và người học tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN và những người quan tâm

2.4. Chủ đề workshop
– Workshop 01: Văn hóa dưới góc nhìn điện ảnh
– Workshop 02: Tin thật và Tin giả: Quan hệ quốc tế ở Việt Nam
– Workshop 03: Làm thế nào để đọc và xuất bản một cuốn sách