• Họ tên: Trần Thị Hải Yến
  • Chức vụ: Chuyên viên Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Cử nhân
  • Email: yentth@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Đầu mối tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Tin học và Kỹ thuật máy tính và Kinh doanh Quốc tế
  • Phụ trách công tác đối ngoại của Phòng.
  • Tham gia công tác quản lý đào tạo các chương trình sau đại học theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
  • Tổ trưởng Tổ công đoàn phòng Sau đại học.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm