Phạm Thị Nhan


 

 • Họ tên: Phạm Thị Minh (Nhan)
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
 • Email: minhpt@vnu.edu.vn
 • Điện thoại: 0243.557.5992 (24)

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Quản lý sinh viên: Quản lý sinh viên các chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Tin học và Kỹ thuật máy tính; Phân tích dữ liệu kinh doanh; Song bằng Quản lý; Tự động hóa và Tin học;
 • Quản lý đăng ký học sinh viên: Nhận và đề xuất xử lý đơn đăng ký học ngoài hệ thống của sinh viên các chương trình được phân công phụ trách quản lý.
 • Quản lý giảng viên: Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy, tổng hợp thanh toán cho giảng viên theo các lớp học phần được phân công có tổ chức đào tạo trong kỳ học; xử lý cá vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy của giảng viên.
 • Quản lý phòng học: Khu vực giảng đường được phân công phụ trách.
 • Khảo thí: Thu nhận bản cứng bảng điểm bộ phận từ phía giảng viên; nhập điểm thi cuối ký một số học phần đặc thù lên PMĐT; cấp bảng điểm sinh viên các chương trình được phân công phụ trách quản lý; tổ chức thi cuối kỳ.
 • Tuyển sinh: Tư vấn tuyển sinh, phối hợp thực hiện công tác nhập học đầu năm cho sinh viên khóa mới.