Nguyễn Hồng Vân
Chuyên viên


  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Email: hongvan@vnuis.edu.vn
  • SĐT: 02435575992 (máy lẻ 18)
  • Địa chỉ: Phòng 302, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác truyền thông tuyển sinh