Hoàng Lê Tùng Dương


 

  • Họ tên: Hoàng Lê Tùng Dương
  • Chức vụ: Chuyên viên tập sự
  • Học hàm/ học vị: Cử nhân
  • Email: duonghlt@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0359 23 3838

NHIỆM VỤ

  • Phụ trách chương trình Quản lý liên kết với trường Đại học East London, Vương Quốc Anh: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức đào tạo, xây dựng kế hoạch, quản lý giảng viên, quản lý sinh viên, khảo thí.
  • Phụ trách các nội dung liên quan đến đối tác của chương trình Kế toán – Tài chính do ĐHQGHN và trường Đại học East London, Vương Quốc Anh cùng cấp bằng: Tổ chức đào tạo các học phần do trường Đại học East London phụ trách.
  • Công tác tuyển sinh: Thành viên trong Tiểu ban thư ký của Hội đồng tuyển sinh.
  • Một số công tác khác theo phân công.