Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Quốc gia ChungBuk, Hàn Quốc


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông tin trao đổi sinh viên giữa ĐHQGHN và ĐH Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc, cụ thể như sau:

Thời gian trao đổi: Kỳ Thu năm 2023.

Quyền lợi: Được miễn học phí và hỗ trợ ký túc xá tại cơ sở đào tạo (tùy thuộc vào tình trạng của ký túc xá).

Điều kiện tham dự:

+ Là sinh viên năm thứ 2 hoặc thứ 3 của ĐHQGHN;

+ Có điểm TBC tích lũy từ 2.8 trở lên (GPA tích lũy);

+ Có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5 (hoặc tương đương). Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn sử dụng ít nhất 06 tháng trở lên, chứng chỉ B2 không được công nhận tương đương trong các chương trình trao đổi sinh viên.

+ Chứng minh tài chính theo yêu cầu của đối tác.

Hồ sơ đăng ký:

+ Mẫu đăng ký của ĐHQGHN, tải tại đây và mẫu của đối tác (file đính kèm). Yêu cầu đánh máy, không viết tay, có dán ảnh. Sinh viên điền đầy đủ thông tin nộp cùng hồ sơ, Trường Quốc tế sẽ xác nhận, ký, đóng dấu tại trang 02 (mục Home University).

+ Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của Phòng Đào tạo;

+ Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình học.

+ Các yêu cầu của đối tác khác (xem chi tiết trong file đính kèm).

+ Thư giới thiệu của Giảng viên/ Cán bộ bằng tiếng Anh (nếu có).

+ Các giấy chứng nhận, xác nhận thành tích (Photo không cần công chứng).

* Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ trước 10/5/2023 tại Phòng CTSV Phòng 303 nhà C, Làng Sinh viên HACINCO. Sinh viên cần scan hồ sơ thành bản mềm, lưu dạng file PDF 1 file duy nhất.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV qua email: studentsinfor@vnuis.edu.vn hoặc Hotline: 0979 255520.