Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kansai, Nhật Bản


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông tin trao đổi sinh viên giữa ĐHQGHN và Đại học Kansai, Nhật Bản, cụ thể như sau:

Thời gian trao đổi: Kỳ Thu năm 2023.

Quyền lợi: Được miễn học phí và hỗ trợ ký túc xá tại cơ sở đào tạo (tùy thuộc vào tình trạng KTX).

Chỉ tiêu: 2 sinh viên/học viên cho toàn ĐHQGHN.

Điều kiện tham dự:

+ Là sinh viên năm thứ 2 hoặc thứ 3 của ĐHQGHN;

+ Có điểm TBC tích lũy từ 2.8 trở lên (GPA tích lũy);

+ Có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương, hoặc tiếng Nhật (JLPT N2 trở lên hoặc CEFR B2 tiếng Nhật). Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn sử dụng ít nhất 06 tháng trở lên, chứng chỉ B2 tiếng Anh không được công nhận tương đương trong các chương trình trao đổi sinh viên.

– Hồ sơ đăng ký: 

+ Mẫu đăng ký của ĐHQGHN, tải tại đây. Yêu cầu đánh máy, không viết tay, có dán ảnh. Sinh viên điền đầy đủ thông tin nộp cùng hồ sơ, Trường Quốc tế sẽ xác nhận, ký, đóng dấu tại trang 02 (mục Home University).

+ Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của Phòng Đào tạo;

+ Hộ chiếu (còn hạn sử dụng ít nhất 06 tháng trở lên) – bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

+ Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình học (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật);

+ Ảnh ID theo quy định của đối tác;

+ Các tài liệu khác theo quy định của đối tác;

+ Thư giới thiệu của Giảng viên/ Cán bộ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (nếu có);

+ Các giấy chứng nhận, xác nhận thành tích (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).

+ Sinh viên đọc kỹ thông báo đính kèm của Trường đối tác.

* Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ trước 14/4/2023 tại Phòng CTSV Phòng 303 nhà C, Làng Sinh viên HACINCO. Sinh viên cần scan hồ sơ thành bản mềm, lưu dạng file PDF 1 file duy nhất.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV qua email: studentsinfor@vnuis.edu.vn hoặc Hotline: 086 6517889.