Chương trình trao đổi sinh viên TF-SCALE 2019 (outbound)


Chương trình trao đổi sinh viên của Quỹ Temasek (TF-SCALE), tổ chức tại Đại học Bách khoa Ngee Ann, có chủ đề “Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Programme 2019”, dành cho sinh viên các nước khu vực Đông Nam Á với mục đích bồi dưỡng và tăng cường khả năng lãnh đạo, khả năng hội nhập và phát triển các kỹ năng mềm trong tương lai cho sinh viên; nâng cao hiểu biết, khả năng nhận thức và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Chương trình bao gồm các hoạt động trên lớp (lecturers, workshops, project developing…) và các hoạt động thăm quan thực tế, khám phá, tìm hiểu các di sản, văn hoá, du lịch của Singapore. Đây là lần đầu tiên Đại học Bách khoa Ngee Ann được đón tiếp các em sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Thái Lan đến học tập, giao lưu và trao đổi trong thời gian 3 tuần.