Chương trình Tiến sĩ


MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG

  • Tên tiếng Việt: Tin học và Kỹ thuật Máy tính
  • Tên tiếng Anh: Informatics and Computer Engineering

–  Mã số chuyên ngành đào tạo:  Thí điểm

–   Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

–    Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

 Thời gian đào tạo: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

–  Đơn vị đào tạo: Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

MÔN THI

– Đánh giá hồ sơ chuyên môn

– Tiếng Anh và tiếng Việt

YÊU CẦU VỀ VĂN BẰNG, NGÀNH HỌC, LOẠI TỐT NGHIỆP

            Đối tượng tuyển sinh cho chương trình đào tạo Tiến sĩ Tin học và Kỹ thuật máy tính cần đáp ứng các điều kiện về văn bằng như sau:

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại giỏi trở lên có ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

– Thí sinh có bằng Thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

– Thí sinh tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo Tiến sĩ.

(Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo Quy định hiện hành)

YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, THÂM NIÊN CÔNG TÁC

Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 2 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

YÊU CẦU VỀ NGOẠI NGỮ

Người dự tuyển phải có một trong nhữngvăn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ hướng tới chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt, cụ thể như sau:

– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng Anh;

– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

– Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam do các cơ sở đào tạo trong nước cấp và được công nhận ở Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc nộp hồ sơ bảo vệ cấp cơ sở (hoặc seminar đánh giá tổng thể luận án);

– Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được bổ sung văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo trong thời gian 24 tháng kể từ ngày công nhận nghiên cứu sinh:

+ Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển

+ Tốt nghiệp các chương trình đào tạo Thạc sĩ hoặc cử nhân mà chuẩn đầu ra ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong vòng 2 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.