Chương trình Showcase tổng kết khóa học khởi nghiệp cho sinh viên Trường Quốc tế


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và FUNIX – nền tảng đào tạo lập trình trực tuyến hàng đầu Việt Nam, triển khai đào tạo khóa học khởi nghiệp cho sinh viên  từ ngày 14/02/2022 đến ngày 24/4/2022. Kết thúc môn học,  Trường Quốc tế và FUNIX sẽ tổ chức lễ Showcase tổng kết khóa học. Trong đó. top 4 nhóm dự án tốt nhất sẽ trình bày sản phẩm dự án ý tưởng khởi nghiệp tranh giải dự án tiềm năng nhất.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Tổng kết khóa học và sinh viên trình bày các dự án được chọn tốt nhất 
  • Tìm kiếm các ý tưởng tiềm năng từ sinh viên khóa Khởi nghiệp để phát triển tiếp
  • Cổ vũ phong trào học tập và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên

THÔNG TIN VÀ AGENDA

Thời gian: 8h30 – 12h00, Chủ nhật, 29/5/2022

Địa điểm:  Hội trường, Tầng 2, Tòa Sunwah, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy