Chương trình học hè Waseda 2023


Trường Đại học Waseda, Nhật Bản thông báo về Khóa học hè 2023. Đây là khóa học hè kéo dài 4 tuần lần đầu được triển khai vào năm 2014. Năm 2019, khóa học đã tiếp đón khoảng 160 sinh viên quốc tế đến từ 83 trường đại học ở 22 quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới.

Ứng viên tham gia sẽ chọn 2 trong số 14 khóa học như văn học và nghệ thuật, kinh doanh, văn hóa, kinh tế, lịch sử, chính trị và xã hội học trong bối cảnh Nhật Bản và Châu Á Thái Bình Dương. Sinh viên có thể tích lũy 4 tín chỉ. Các lớp học được các giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, khóa học này cũng sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa như các chuyến đi thực tế, tham quan địa điểm và các sự kiện văn hóa để trải nghiệm Tokyo và Nhật Bản!

*Thời hạn đăng ký trực tuyến: 01/03/2023 đến 24/03/2023
*Thời gian của khóa học: Trong 4 tuần kể từ ngày 19/06/2023 đến 12/07/2023

Thông tin chương trình chi tiết hơn về các khóa học tại: http://waseda-summer.com/
Thông tin liên hệ: summersession@list.waseda.jp.