Chương trình giao lưu sinh viên “Overseas Immersion Programme” (OIP)


“Overseas Immersion Programme” (OIP) là chương trình giao lưu trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên Trường Ngee Ann Polytechnic. Thông qua việc học tập và trao đổi tại nhiều quốc gia trên thế giới, sinh viên Singapore sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức về văn hóa, đất nước và con người nơi các em đến. OIP năm 2021 là chương trình trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam, do Trường Quốc tế phối hợp với Trường Ngee Ann Polytechnic thiết kế tổ chức theo hình thức trực tuyến 100%. Đặc biệt, OIP là chương trình giao lưu thứ hai được tổ chức theo hình thức rất mới này, sau chương trình TF-SCALE (lượt inbound – 3/2021). Đã có 30 sinh viên của Trường Quốc tế tham dự chương trình vào năm 2021.