ThS. Chu Văn Hùng


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: ThS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: hungcv@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân:
 • Thạc sĩ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng, trường ĐH Wollongong, Úc (2000)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:
 • Các môn học giảng dạy

+ Tài Chính Doanh Nghiệp,

+ Quản Trị Tài Chính,

+ Quản trị tài chính

Các công bố

 • Quản trị Ngân hàng thương mại và Hộp nhập quốc tế, đề tài cấp Bộ, 2005
 • Hoạt động ngân hàng, Tạp chí ngân hàng 2004
 • Báo cáo phân tích thị trường, Tạp chí chứng khoán 2010

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm