ThS. Chu Huy Anh


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: ThS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: anhch@isvnu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân:
  • Thạc sĩ: Thạc sĩ chuyên ngành Thuế, trường ĐH California State, Fullerton, Mỹ (2008)

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Hướng nghiên cứu:

  • Các môn học giảng dạy

+ Nguyên lí kế toán,

+ Kế toán tài chính 1,

+ Kế toán tài chính 2,

+ Phân tích báo cáo tài chính

Các công bố

 

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm