Chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết


Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện Công văn số 986/UBND-KGVX, ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

– Truyền thông tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh về công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trong đơn vị cũng như hộ gia đình và cộng đồng.

– Phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế triển khai các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại đơn vị.

Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị được biết, thực hiện./.

Công văn xem tại ĐÂY