Câu chuyện “hóa hổ’’ và “sợi chỉ đỏ” kết nối Việt Nam với tri thức và thịnh vượng toàn cầu


Chuyên gia Trường Quốc tế Nguyễn Đức Khương đặt niềm tin rất lớn vào sức mạnh đoàn kết để đưa Việt Nam “hoá hổ” trở thành nền kinh tế tri thức, sáng tạo, tạo ra được các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có ID Việt Nam, bản sắc Việt Nam và tạo ra vị thế cạnh tranh cho Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội xin giới thiệu bài phỏng vấn GS Nguyễn Đức Khương – chuyên gia Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách Các nhà khoa học kinh tế và tài chính hàng đầu thế giới của Research.com năm 2022 về “Câu chuyện “hóa hổ’’ và “sợi chỉ đỏ” kết nối Việt Nam với tri thức và thịnh vượng toàn cầu”.

Chi tiết bài phỏng vấn xem tại ĐÂY