HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT


Học viên chương trình Thạc sỹ Quản trị tài chính khóa 2 và 3 bảo vệ luận văn tốt nghiệp

18/04/2022 15:50

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ  Quản trị tài chính khóa 2 và 3. Đây là khóa học viên đầu tiên bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo hình thức trực tiếp sau gần hai năm phải […]