Thông báo tuyển sinh


Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024

06/03/2024 09:47

1. Các chương trình đào tạo sau đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng: • Thạc sĩ: – Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế Thông báo tuyển sinh năm 2024 MIB https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-kinh-doanh-quoc-te/ – Thạc sĩ Quản trị tài chính Thông báo tuyển sinh năm 2024 MFM https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-quan-tri-tai-chinh/ – Thạc sĩ Tin […]

Thông báo về việc tổ chức học bổ sung kiến thức áp dụng cho ứng viên ứng tuyển các chương trình sau đại học tại Trường Quốc tế năm 2024

02/01/2024 09:36

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc tổ chức học bổ sung kiến thức áp dụng cho ứng viên ứng tuyển các chương trình Sau đại học tại Trường Quốc tế năm 2024 như sau: Đối với những ứng viên ngành gần, ngành khác cần học bổ sung […]

Danh sách ứng viên trúng tuyển chương trình Sau đại học đợt 2 năm 2023

21/12/2023 15:40

Trường Quốc tế thông báo kết quả xét tuyển chương trình Sau đại học do ĐHQGHN cấp bằng đợt 2 năm 2023 như sau Danh sách ứng viên trúng tuyển Danh sách ứng viên trúng tuyển Thạc sĩ Danh sách ứng viên trúng tuyển Tiến sĩ Lịch nhập học dự kiến: 21/12/2023 đến 05/01/2024 Lưu […]

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển chương trình sau đại học đợt 2 lần 1 năm 2023

14/09/2023 21:08

Trường Quốc tế ĐHQGHN thông báo lịch xét tuyển các chương trình sau đại học đợt 2 lần 1 năm 2023 các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng như sau: 1. Thời gian: Ngày 23 – 24/09/2023 (Thứ Bảy và Chủ nhật) – Thứ Bảy (23/09/2023): Tổ chức xét tuyển 3 chương trình Thạc sĩ Quản […]

Cập nhật chính sách tuyển sinh các chương trình Sau đại học năm 2023

26/06/2023 15:20

Nhằm mục đích hỗ trợ cho ứng viên tham gia các chương trình sau đại học, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo bổ sung chính sách tuyển sinh các chương trình Sau đại học năm 2023 đợt 2, cụ thể như sau: 1. Trao học bổng tương đương 30% […]

Thông báo về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ áp dụng cho công tác tuyển sinh và đào tạo các chương trình sau đại học tại Trường Quốc tế năm 2023

08/06/2023 14:49

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh, cập nhật thông tin các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng cho công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học năm 2023 như sau: 1. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với các […]

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt năm 2022

01/03/2022 13:54

1. Các chương trình đào tạo sau đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng: – Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-kinh-doanh-quoc-te/ – Thạc sĩ Quản trị tài chính Thông báo tuyển sinh MFM https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-quan-tri-tai-chinh/   – Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-tin-hoc-va-ki…/   Phương thức xét tuyển đợt […]

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

10/01/2020 15:55

1. Các chương trình đào tạo sau đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng: – Thạc sĩ Quản trị tài chính 2020_TBTS MFM https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-quan-tri-tai-chinh/ Phương thức xét tuyển đợt 1 đối với các chương trình đào tạo sau đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng như sau: Các ứng […]