Các chuyên gia hàng đầu đóng góp cho chiến lược phát triển của Trường Quốc tế năm 2024


Ngày 1/2/2024, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ họp Hội đồng khoa học và đào tạo năm 2024. Kỳ họp được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Tham dự kỳ họp có Ban Giám hiệu Trường Quốc tế cùng các thành viên của Hội đồng khoa học và đào tạo.

PGS.TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chia sẻ định hướng phát triển lớn của Nhà trường trong thời gian tới.

Trong phần phát biểu khai mạc kỳ họp, PGS.TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chia sẻ định hướng phát triển lớn của Nhà trường trong thời gian tới. Theo đó, Trường Quốc tế sẽ tập trung xây dựng các chương trình nghiên cứu, giải quyết các bài toán lớn của xã hội để tạo ra được các sản phẩm có giá trị cho cộng đồng. Nhà trường sẽ chủ động hơn nữa trong việc tạo dựng môi trường quốc tế, “hub” quốc tế để thu hút các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên đến từ nhiều quốc gia để chia sẻ.

Đại diện Phòng Đào tạo báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo.

Đại diện Phòng Đào tạo báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo.

Về hoạt động khoa học công nghệ, Trường Quốc tế sẽ chú trọng phát triển các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cho các chương trình đào tạo, phòng nghiên cứu quốc tế (joint lab) với các trường đại học đối tác, đầu tư cho các nhóm nghiên cứu. Về hợp tác quốc tế, Nhà trường sẽ tìm kiếm và hợp tác với các đối tác nước ngoài có uy tín trong top 50 – 100 để cùng hợp tác trong đào tạo nghiên cứu sinh và nghiên cứu. Đặc biệt, Trường sẽ tổ chức các hội nghị hiệu trưởng, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đến chia sẻ kinh nghiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Thành viên hội đồng chăm chú lắng nghe phần báo cáo tổng kết.

Cũng trong kỳ họp, người tham dự lắng nghe báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Năm 2023, Trường Quốc tế đã đạt được thành tựu, kết quả ấn tượng trên các mặt hoạt động, với những chỉ số thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Trong năm 2024, Nhà trường sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy, tập trung đổi mới hoạt động giảng dạy, tăng cường hoạt động nghiên cứu trong giảng viên, học viên và sinh viên để ra được các sản phẩm nghiên cứu có giá trị, nâng cao uy tin và vị thế của Trường trong ĐHQGHN, Việt Nam và quốc tế.

Các thành viên tham dự online đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho nhà trường.

Sau phần báo cáo hoạt động của năm 2023, người tham dự cũng đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho Trường Quốc tế. Các ý kiến của chuyên gia khuyến nghị Trường Quốc tế nên phát triển thêm các chương trình đào tạo gắn với xu hướng mới của thế giới như phát triển bền vững, kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, sáng nghiệp. Nhà trường cũng nên đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết với sự thay đổi của thế giới cũng như cung cấp cho các em kiến thức về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nhưng thay đổi về xu hướng của công nghệ trong tương lai. Ngoài ra, các thành viên hội đồng cũng đề xuất mở rộng hợp tác với CH. Pháp, LB Nga, Đài Loan (Trung Quốc); tận dụng hạ tầng hỗ trợ đào tạo của ĐHQGHN, phòng thí nghiệm, trang thiết bị của ĐHQGHN để phục vụ giảng dạy và học tập; phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các hội thảo, tham gia vào các chương trình nghiên cứu.

Các thành viên tham dự trực tiếp đóng góp ý kiến cho phương hướng sắp tới của Trường.

Sau hơn 2 tiếng làm việc khẩn trương và tích cực, kỳ họp Hội đồng khoa học và đào tạo kết thúc tốt đẹp. Các ý kiến đóng góp với những góc nhìn khách quan, khoa học có ý nghĩa lớn, góp phần vào sự phát triển của Trường trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Trường Quốc tế sẽ tập trung nguồn lực để tiếp tục nâng có chất lượng giảng dạy và đào tạo, nâng cao chất lượng công bố khoa học quốc tế, ưu tiên thúc đẩy các hợp tác quốc tế, đề xuất chủ đề, đề tài gắn với vai trò phục vụ cộng đồng của Nhà trường.

Người tham dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm.