Buổi giao lưu, chia sẻ của giám đốc CMC consulting với sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý


Ngày 18/4/2023, sinh viên theo học lớp quản lý các hệ thống thông tin ngành Hệ thống thông tin quản lý đã có buổi giao lưu với giám đốc CMC consulting, Hà Quốc Thạch.

Công ty CMC consulting là một trong những đơn vị hàng đầu trong triển khai các hệ thống ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam, những khách hàng như Honda, Doji, Đèn phích nước rạng đông,…

Ông Thạch đã chia sẽ các kinh nghiệm triển khai hệ thống ERP thành công cho doanh nghiệp. Đặc biệt là các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho các Em sinh viên theo đuổi ngành nghề này trong tương lai.

Bên cạnh đó sinh viên có cơ hội giao lưu đặt câu hỏi và tìm kiếm các cơ hội thực tập và làm việc tại CMC trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ giữa giám đốc CMC consulting với sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý

TS. Trương Công Đoàn