Ba chuyên gia, nhà khoa học của Trường Quốc tế có mặt trong nhóm các nhà khoa học có trích dẫn khoa học xuất sắc nhất, có tầm ảnh hưởng thế giới năm 2022


Kết quả này vừa công bố ngày 10/10/2022. Tác giả của công bố này vẫn là nhóm Metrics của giáo sư John P.A. Ioannidis và các cộng sự của Đại học Stanford của Hoa Kỳ nghiên cứu và công bố trên tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ.

Theo đó, tác giả đã dùng cơ sở dữ liệu của Scopus từ 1960 đến tháng 1/9/2022 trong hơn 7 triệu nhà khoa học và lọc ra nhóm 100 nghìn người có ảnh hưởng nhất.

Như những năm trước, nghiên cứu không có sự thay đổi trong công cụ đo lường và đánh giá khi nhóm nghiên cứu cập nhật cơ sở dữ liệu của hơn 100 nghìn nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất (từ nguồn dữ liệu của Scopus) và xếp hạng của họ dựa vào các tiêu chí quan trọng như: chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên – first author và tác giả liên hệ – corresponding author), và tác giả cuối cùng – last author.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Giám đốc chương trình Tự động hóa và Tin học.

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).

Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được cập nhật công bố ngày 10/10/2022, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Giám đốc chương trình Tự động hóa và Tin học – xếp hạng 7455 và vị trí 94 thế giới trong lĩnh vực Engineering. GS Nguyễn Đình Đức có mặt trong nhóm 10 nghìn nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp từ 2019 đến nay. GS.TS Nguyễn Đức Khương – chuyên gia, học giả của Trường Quốc tế, có mặt vị trí 41.090 ở lĩnh vực Kinh tế – Tài chính. GS.TS Nguyễn Đức Khương nằm trong top 10 nhà kinh tế hàng đầu Việt Nam theo REPEC  năm 2022. TS. Chu Đình Tới –  Trưởng Khoa Các khoa học ứng dụng, xếp hạng 66,906 ở lĩnh vực Y Sinh.

GS.TS Nguyễn Đức Khương – chuyên gia, học giả của Trường Quốc tế.

Trường Quốc tế xin được chúc mừng các chuyên gia, nhà khoa học với thành tích đạt được. Những kết quả đáng tự hào này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế. Và cũng là thành quả của sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với trình độ và các hương nghiên cứu tiên tiến của thế giới.

TS. Chu Đình Tới –  Trưởng Khoa Các khoa học ứng dụng.

Nguồn, dựa trên công bố “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ngày 10.10. 2022 của John P.A. Ioannidis và các cộng sự: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4?fbclid=IwAR2y3zLZLRQXi3HI5drOXdS5LqHR0SUclUvTrIObd76IGXlLFT-Ka4oXqI0

Nguồn: VNU Media