Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKHSV năm học 2023 – 2024


Thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2023-2024, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKHSV năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường Quốc tế.

2. Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Anh.

3. Thời gian:
– Đăng ký đề tài: trước ngày 30/9/2023;
– Xây dựng thuyết minh đề cương: trước ngày 15/10/2023;
– Thời gian thực hiện nghiên cứu: tháng 11/2023 – tháng 04/2024;
• Thời hạn chỉnh sửa đề tài: Tháng 03/2024;
• Bảo vệ đề tài cấp Khoa: Tháng 04/2024;
– Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 16: Tháng 05/2024.

4. Hình thức đăng ký:
– Đăng ký online tại ĐÂY 
– Đăng kí trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT (P.304, tầng 3, đơn nguyên 2, nhà C, Làng Sinh viên HACINCO; thầy Ninh ĐT:0393846821, Email: ninhnv@vnuis.edu.vn)
– Biểu mẫu đăng ký (Mẫu NCKHSV. 01)

Thông báo xem tại ĐÂY