Về việc thay đổi thời gian diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về mạch tích hợp, thiết kế và kiểm chứng (ICDV 2024)


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về việc thay đổi thời gian diễn ra Hội nghị và gia hạn thời gian nộp bài, cụ thể như sau:

1. Các mốc thời gian quan trọng:

– Thời gian diễn ra Hội thảo: ngày 6 – 7 tháng 6 năm 2024

– Nộp báo cáo toàn văn: ngày 1 tháng 1 năm 2024

– Thông báo chấp nhận : ngày 15 tháng 3 năm 2024

– Thời gian sẵn sàng xuất bản: ngày 30 tháng 3 năm 2024

– Đăng ký trước: ngày 30 tháng 3 năm 2024

2. Ban chỉ đạo:

– PGS.TS. Trần Xuân Tú – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

– PGS. TS. Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Quốc tế, ĐHQGHN

– TS. Kunio Uchiyama, Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản

– GS. Makoto Ikeda, Đại học Tokyo, Nhật Bản

3. Diễn giả chính:

– TS. Noriaki Sakamoto, Công ty điện tủ và công nghệ bán dẫn Renesas Electronics

– TS. Orazio Aiello, Đại học Genova, Italy

4. Cơ hội xuất bản:

– Tất cả các bài viết được chấp nhận và trình bày tại ICDV sẽ được đưa vào kỷ yếu hội thảo với số ISBN và sẽ được gửi để đưa vào IEEE Xplore® (bản quyền sẽ được giao cho IEEE). Kỷ yếu của các hội thảo ICDV thường xuyên được lập chỉ mục bởi Scopus và được liệt kê trong chỉ số trích dẫn kỷ yếu hội nghị (CPCI) của Clarivate.

Đặc biệt, Trường Quốc tế chủ trì 02 phiên thảo luận chính:

– Signal Processing in Manufacturing Applications, chủ tọa PGS. TS. Nguyễn Như Tùng, Trường Quốc tế.

– Intelligent Control and Artificial Intelligence, chủ tọa TS. Lê Xuân Hải, Trường Quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Website của Hội thảo: https://icdv-conf.org/