20 đội thi vào Vòng Tăng tốc cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Trường Quốc tế – ISTARTUP 2023”


Sau nhiều ngày trao đổi và lựa chọn các sản phẩm của 38 đội thi, Ban tổ chức xin chính thức công bố danh sách 20 đội thi – 20 ý tưởng xuất sắc nhất đã lọt vào “Vòng 2: Tăng tốc” của cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Trường Quốc tế – ISTARTUP 2023”:

 1. Đội thi XXY
 2. Đội thi The Four
 3. Đội thi Green Life
 4. Đội thi iPark
 5. Đội thi Eatdy
 6. Đội thi B5
 7. Đội thi Meliora
 8. Đội thi Touree
 9. Đội thi Multidee (SVIET)
 10. Đội thi Moodsing
 11. Đội thi Mecury
 12. Đội thi LHC – Love Health Care
 13. Đội thi ISuccess
 14. Đội thi LazyDevs
 15. Đội thi ISIBEL
 16. Đội thi Felicity 2.0
 17. Đội thi Callista
 18. Đội thi 5ZONE
 19. Đội thi Magic – Booth
 20. Đội thi AgriSmart

Chi tiết điểm thi của các đội vui lòng xem tại ĐÂY: https://bom.so/a9mpex

Vòng 2: Tăng tốc sẽ diễn ra từ 03/04/2023 đến 17/04/2023.