Workshop VISL – TALK No.1 “Kỹ năng quản lý lãnh đạo – Tầm quan trọng của Ground theories trong nghiên cứu khoa học”


Câu lạc bộ Nhà khoa học, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức workshop VISL – TALK No.1 “Kỹ năng quản lý lãnh đạo – Tầm quan trọng của Ground theories trong nghiên cứu khoa học”.

Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 25/4/2023

Địa điểm: Phòng 601, Trường Quốc tế, tòa nhà số 1 Trịnh Văn Bô, Hà Nội

Diễn giả: GS.TS Lê Ngọc Hùng