Tọa đàm quốc tế “Vi tảo, nguồn thực phẩm bền vững của tương lai”


Nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho giảng viên và cán bộ thuộc lĩnh vực công nghệ, sức khỏe và các giảng viên, cán bộ, sinh viên và học viên quan tâm đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật y sinh, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm quốc tế “Vi tảo, nguồn thực phẩm bền vững của tương lai (The potential of microalgae as a sustainable future food source)”. Tọa đàm có sự tham gia của nhóm chuyên gia quốc tế có uy tín trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật y sinh của Trường Đại học Nottingham (cơ sở Malaysia).

Tọa đàm là nơi giao lưu và trao đổi học thuật, trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sức khỏe và môi trường của cán bộ, giảng viên của Trường Quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam có thể phát triển các dự án với các học giả và chuyên gia quốc tế uy tín trên thế giới.

Thời gian: Thứ bảy, Ngày 13/8/2022

Địa điểm: Phòng họp Thế giới Nga, Trường Quốc tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội