Chương trình “International Week” kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Quốc tế


Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống , nhìn lại lịch sử hình thành, phát triển và những thành tựu đã đạt được, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức chương trình “International Week”. Chương trình gồm các hoạt động sau:

Triển lãm ảnh “VNU-IS: Ngày ấy…bây giờ”: giới thiệu quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường; ghi nhận quá trình hình thành, phát triển và đánh giá những thành tựu trong chặng đường đã qua của Nhà trường trên các lĩnh vực hoạt động.

Triển lãm sách: trưng bày, giới thiệu sách chuyên ngành của 23 chương trình đào tạo kèm mô hình hóa các ngành đào tạo bằng các cây tri thức.

Triển lãm khoa học – công nghệ: giới thiệu thành tựu, kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2021.

Triển lãm thành tựu đào tạo: trưng bày thành tựu về hoạt động đào tạo trong 20 năm xây dựng và phát triển.

Gian hàng “The Pieces of the Globe”: giới thiệu về văn hóa và các nét đặc trưng của sinh viên quốc tế.

Gian hàng trưng bày sách: văn học, nghệ thuật, giải trí của các nhà sách như Thái Hà, Bách Việt, Quảng Văn, Alphbook.

Tọa đàm “Đọc sách và sự thành công trong nghề nghiệp”

Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 18 – 22/7/2022

Địa điểm: Trường Quốc tế, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội