09 thành tựu nổi bật của Khoa Các khoa học Ứng dụng trong năm 2022


Trong năm 2022, năm học 2021-2022, mặc dù còn non trẻ, nhân lực và nguồn lực còn hạn chế, Khoa Các khoa học ứng dụng (CKHƯD) đã đạt được nhiều thành quả trong trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, phát triển nhân tài sinh viên v.v… đóng góp vào nhưng thành tích và sự phát triển chung của Trường Quốc tế. Trong số những việc quan trọng, thuộc các nhiệm vụ trong tâm (USP) của Trường Quốc tế trong năm 2022, Khoa đã hoàn thành vượt chỉ tiêu như chỉ tiêu về khoa học công nghệ, chỉ tiêu về phát triển đội ngũ giảng viên, chỉ tiêu về phát triển chương trình đào tạo v.v…  Nhìn lại năm 2022 nhiều vất vả, lúc nào cũng thiếu thời gian; nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sự chia sẻ, động viên kịp thời của Đảng uỷ và BGH nhà Trường; sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan; với sự đồng lòng, đoàn kết, yêu thương, và chia sẻ của cán bộ toàn Khoa, Khoa CKHƯD tự hào nhìn lại 09 thành tựu nổi bật đã đạt được trong năm 2022:

(1). Bước đầu kiện toàn cơ cấu tổ chức với 08 Trưởng nhóm chuyên môn, 03 Trưởng nhóm học phụ trách chuyên môn chương trình đào tạo; 07 Trưởng các nhóm nghiên cứu;

(2). Thu hút và tuyển dụng đội ngũ chuyên gia và cơ hữu chất lượng, riêng năm học 2021-2022, Khoa đã thu hút được 02 chuyên gia GS. TS (GS. TSKH Trần Chi và GS.TS. Nguyễn Đức Thuận) và trên 10 tiến sĩ. Tổng số cán bộ, giảng viên và chuyên gia cơ hữu trong Khoa đã trên 30 người;

(3). Hoàn thiện các bậc đào tạo trong Khoa và trong Trường từ Đại học đến Tiến sĩ. Riêng trong năm 2021-2022, đã mở mới và bắt đầu tuyển sinh 03 chương trình tích hợp đại học và thạc sĩ, 01  chương trình tiến sĩ về công nghệ kỹ thuật;

(4). Phát triển và tăng trưởng vượt bậc về nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Riêng năm 2022, Khoa đã thực hiện 11 đề tài các cấp, công bố hơn 66 bài báo quốc tế trong danh mục WoS/Scopus (vượt kế hoạch 230%, trong đó có có nhiều công bố trên những tạp chí top 5%), 19 bài báo trên các tạp chí/hội nghị khác; 6 chương sách của các nhà xuất bản quốc tế uy tín (Elsevier và Springer);

(5). Đẩy mạnh sự nhận diện quốc tế và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ hữu của Khoa, trong đó có 01 chuyên gia (GS.TSKH Nguyễn Đình Đức) và 01 cán bộ (TS Chu Đình Tới) của Khoa nằm trong danh sách “100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng” thế giới năm 2022, và 01 cán bộ (TS. Trần Thị Oanh) đạt chuẩn và được bổ nhiệm PGS;

(6). Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tăng về số lượng và chất lượng. Khoa thường trực có 06 nhóm nghiên cứu sinh viên theo chiều sâu, bền vững, để đào tạo theo hướng cá thể hoá và nhân tài hoá, với điểm cuối là sinh viên khi tốt nghiệp có công bố quốc tế uy tín (WoS/Scopus) hoặc sản phẩm NCKH có tiềm năng chuyển giao.

(7). Hướng đẫn sinh viên tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo đạt kết quả vượt bậc. Năm học 2021-2022, sinh viên của Khoa đã dành giải nhất VNU innovations startup, giải khuyến khích Tài Năng Robot ROBOTACON WRO, giải Ba cuộc thi thiết kế mạch dành cho sinh viên các nước Đông Nam Á 2022, top 10 cuộc thi Công nghệ tài chính quốc gia Finnovation 2022.

(8). Đẩy mạnh việc phát triển và hoàn thiện hệ thống phòng/Lab thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học. Trong năm 2022, đã đưa vào hoạt động PTN AI và IoT (joint Lab cùng Viện CNTT), và PTN Công nghệ sinh học và Y sinh.

(9). Đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo thông qua thực tập, thực tế và trải nghiệm doanh nghiệp, cũng như xậy dựng hệ thống các bài thực thực hành và thí nghiệm.

Hình 1. Công bố Khoa học của Khoa CKHUD năm 2022 so với năm 2021

Hình 2. Thành tích các cuộc thi về Công nghệ kỹ thuật và khởi nghiệp năm 2022 của sinh viên Khoa CKHUD

Hình 3. Các nhóm NCKH Sinh viên theo hình thức đào tạo cá thể hoá và nhân tài hoá tại Khoa CKHUD

Hình 4. Một số hoạt động Hội thảo và Seminar Khoa học của Khoa CKUD năm 2022

Hình 5. Một số phòng thí nghiệm của Khoa CKHUD bắt đầu vật hành năm 2022

Hình 6. Tập thể cán bộ cơ hữu, các chuyên gia, nhà khoa học, và giảng viên thỉnh giảng tại Khoa CKHUD năm 2022

Khoa Các Khoa học Ứng Dụng