Khoa Quốc tế ra mắt Cổng thông tin hành chính điện tử và Phần mềm quản lý đào tạo  Theo chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ trở thành Khu đô thị Đại học thông minh, trong đó việc chuyển đổi số hướng tới OneVNU song hành với thúc đẩy cải cách hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, đồng thời nâng cao năng lực quản trị chất lượng, quản trị rủi ro.
Thư viện ảnh
Video
 
Cập nhật: 04-09-2020 08:32:00 AM | Tác giả: VNU - International School | Trình bày: VNU-IS | Xem: 410
VNU-IS TV! No6

Đối tác

Lên đầu trangLên đầu trang