Nghiên cứu khoa học sinh viên


Trong năm học 2020-2021, có hơn 100 sinh viên của Khoa Quốc tế  đăng ký tham gia với 27 đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin; kinh tế và kinh doanh. Qua các buổi đánh giá, xét duyệt cấp bộ môn, các Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ môn đã  lựa chọn được 15 báo cáo miệng trình bày tại phiên toàn thể và 27 báo cáo poster trưng bày tại Hội nghị.

Các báo cáo cho thấy sự đầu tư tâm huyết, có tính thực tiễn cao và gắn với các ngành đào tạo của Khoa như Kinh doanh quốc tế, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Tin học và Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống thông tin quản lý… Đặc biệt, một số đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ đã ứng dụng được một số kỹ thuật, phương pháp, công nghệ tiên tiến của công nghiệp 4.0 như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet Vạn vật (IoT), và các mô hình chuyển đổi số, học máy (machine learning), kỹ thuật học sâu (deep learning) trong công trình khoa học của mình, một số nhóm đã vận dụng các lý thuyết để đưa ra các hình mẫu (prototype), với những tham số khả thi về kỹ thuật; và một số kết quả khoa học được trình bày dưới dạng bài báo khoa học và có khả năng công bố tại các hội thảo được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus.

Trong năm học 2019-2020, có 58 sinh viên của Khoa đăng ký tham gia với 19 đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học máy tính và thông tin; kinh tế và kinh doanh. Qua các buổi đánh giá, xét duyệt cấp bộ môn, các Hội đồng nghiệm thu của Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ và Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý đã  lựa chọn được 11 báo cáo miệng trình bày tại phiên toàn thể và 19 báo cáo poster trưng bày tại Hội nghị.

11 đề tài trình bày tại Hội nghị được Hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn, có sự đầu tư nhiều công sức và thời  gian và rất chỉn chu; thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát. Đặc biệt, trong số 11 đề tài được lựa chọn có nghiên cứu của một sinh viên năm thứ I.

Năm học 2018-2019, Khoa Quốc tế có 20 đề tài nghiên cứu của sinh viên đã được hoàn thành. Qua các buổi đánh giá, xét duyệt tại cấp bộ môn, các Hội đồng nghiệm thu đã lựa chọn được 09 báo cáo nói trình bày tại phiên toàn thể và 11 báo cáo poster. 20 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm nay tập trung nghiên cứu vào các chuyên môn Khoa đang triển khai đào tạo và  thực hiện với chất lượng cao. Các nghiên cứu được trình bày bằng tiếng Anh là phù hợp với ngôn ngữ đào tạo và môi trường học thuật của khoa. Sinh viên tham gia nghiên cứu được nâng cao kiến thức, các kỹ năng, năng lực giải quyết các vấn đề của thực tế.

09 đề tài trình bày tại Hội nghị được Hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài NCKH sinh viên đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn; thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát.

Năm học 2016-2017, Khoa Quốc tế có 08 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được hoàn thành. Theo nhận xét của các thành viên  Hội đồng nghiệm thu, các nhóm sinh viên thực hiện đề tài một cách nghiêm túc, đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề. Các đề tài tuân thủ chặt chẽ theo bố cục của đề tài nghiên cứu khoa học; có phần khảo sát, phân tích các dữ liệu để làm cho bài nghiên cứu thêm thuyết phục. Đây là năm học đầu tiên mà Khoa Quốc tế phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên với một mô hình mới: viết báo cáo và trình bày tham luận toàn bộ bằng tiếng Anh.