Hội thảo quốc tế ICECH 2022

Hội thảo quốc tế ICECH 2022


Đang cập nhật

Hội nghị giao ban khoa học công nghệ quý I

29/04/2022 06:01

Ngày 22/4/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ quý 1/2022 nhằm tổng kết tình hình hoạt động khoa học và công nghệ trong 03 tháng đầu năm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý […]

Tin Tức – Hội thảo quốc tế ICECH 2022


Nội dung đang cập nhật