Học bổng dài hạn


Hướng tới đối tượng sinh viên chất lượng cao, được xét tuyển thẳng vào Trường Quốc tế dựa trên thành tích học tập xuất sắc, đạt kết quả cao trong kì tuyển sinh đại học hằng năm. Giá trị các suất học bổng lên đến 500.000.000/ khóa học (tương đương miễn giảm 100% học phí).

 

I. Học bổng phát triển tài năng

STT Tên học bổng Giá trị
1 Chu Văn An Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
2 Alexander Yersin Miễn 75% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế. 
3 Tạ Quang Bửu 20.000.000 đồng/ năm học trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
4 Kovalevxkaya 14.000.000 đồng/ năm học trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
5 Lê Anh Xuân 10.000.000 đồng/ năm học trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.

 

II. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

STT Tên học bổng Giá trị
1 Học bổng Danh dự VNU-IS Honor Scholarship 100 % học phí cho năm học đầu tiên.
2 Học bổng Phát triển quốc tế VNU-IS International Scholarship

50 % học phí cho năm học đầu tiên.

 

3 Học bổng ngoại giao VNU-IS Diplomat Scholarship

100 % học phí cho năm học đầu tiên.

 

4 Học bổng Học tập toàn cầu VNU-IS Global Merit Scholarship Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.

 

III. Học bổng dành cho học sinh/ sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc

STT Tên học bổng Giá trị
1 Thủ khoa xuất sắc kỳ tuyển sinh đại học mùa thu Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
2 Đối tượng được tuyển thẳng Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.

 

IV. Học bổng dành cho học sinh/ sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoạt động phong trào đặc biệt xuất sắc

STT Tên học bổng Giá trị
1 Đối tượng đạt thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt xuất sắc Theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
2 Đối tượng học sinh/sinh viên trúng tuyển và nhập học vào Khoa Quốc tế có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động xã hội, hoạt động phong trào, đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế như các cuộc thi tài năng, Đường lên đỉnh Olympia, Thể thao… do đơn vị có uy tín tổ chức. Từ 2 triệu đồng đến miễn 100% học phí cả khóa học. Hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ vào thành tích của học sinh/sinh viên quyết định mức học bổng.

Chính sách học bổng chi tiết xem tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng của Trường Quốc tế, vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên:

studentsinfor@isvnu.vn

Điện thoại: (024) 35575992 (máy lẻ 22)