Trường Quốc tế thông báo tuyển sinh đại học năm 2023


– Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học;

– Căn cứ Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông và bậc đại học tại ĐHQGHN;

– Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/3/2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023;

– Căn cứ Công văn số 626/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/3/2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc hướng dẫn xây dựng thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023;

– Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/4/2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2023;

– Căn cứ Công văn số 1380/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/4/2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Trường Quốc tế;

– Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Trường Quốc tế,

Trường Quốc tế thông báo tuyển sinh các ngành đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng và cùng cấp bằng năm 2023 như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh chung

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT), bao gồm

– Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

– Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;

– Thí sinh (trừ đối tượng xét tuyển theo các phương thức ở mục 5.2 đến 5.6 tại Phụ lục 5) có kết quả môn Ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Nhật) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tối thiểu 6,0 điểm theo thang điểm 10 hoặc có kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Nhật) bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành;

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

– Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

II. Phạm vi tuyển sinh

Trường Quốc tế thực hiện tuyển sinh các thí sinh trên phạm vi cả nước và tuyển sinh thí sinh quốc tế theo quy định nêu trên.

III. Thông tin về các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

3.1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

3.2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo dự kiến từ 4 đến 4,5 năm tùy theo từng ngành đào tao.

3.3. Ngôn ngữ đào tạo

Ngôn ngữ đào tạo chủ yếu là tiếng Anh và một số học phần bằng tiếng Việt theo quy định trong khung chương trình đào tạo của từng ngành.

3.4. Mô hình đào tạo

Chương trình học toàn phần tại Trường Quốc tế.

Riêng đối với hai chương trình cấp hai bằng đại học:

+ Ngành Marketing: học bán phần tại Trường Quốc tế (7 kì tại Việt Nam và 1 kì học tại trường Đại học HELP, Malaysia)

+ Ngành Quản lý: học bán phần tại Trường Quốc tế (7 kì tại Việt Nam và kì thứ 5 học tại Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ)

3.5. Điều kiện tiếng Anh của các ngành đào tạo

Chi tiết xem tại Phụ lục 1.

3.6. Văn bằng

– Bằng cử nhân hệ chính quy do ĐHQGHN cấp đối với các ngành có mã xét tuyển QHQ01, QHQ02, QHQ03, QHQ05, QHQ09, QHQ10, QHQ11, QHQ12

– Bằng cử nhân liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp đối với ngành có mã xét tuyển QHQ04

– Bằng kỹ sư hệ chính quy do ĐHQGHN cấp đối với ngành có mã QHQ08

– Bằng cử nhân hệ chính quy do ĐHQGHN và trường đối tác nước ngoài cấp đối với các ngành có mã xét tuyển QHQ06, QHQ07, cụ thể:

+ Ngành Marketing (mã QHQ06):

 1. Cử nhân Kinh doanh (Marketing) – Bachelor of Business (Marketing) (Honours) do Trường Đại học HELP, Malaysia cấp;
 2. Cử nhân ngành Marketing – Bachelor in Marketing do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp

+ Ngành Quản lý (mã QHQ07):

 1. Bằng Cử nhân Khoa học ngành Quản lý (Bachelor of Science in Management) do Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ cấp;
 2. Bằng Cử nhân ngành Quản lý (Bachelor of Management) do ĐHQGHN cấp.

3.7. Địa điểm học tập

Tổ chức đào tạo tại cơ sở nội thành Hà Nội, riêng các ngành có mã xét tuyển QHQ04, QHQ08, QHQ09, QHQ10, QHQ11, QHQ12 học một phần thời gian (dự kiến 2 năm đầu) ở Khu đô thị đại học của ĐHQGHN tại Hòa Lạc – Hà Nội.

IV. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, cụ thể như sau:

4.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo theo quy định của BGDĐT và quy định của ĐHQGHN;

4.2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023;

4.3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức;

4.4. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp: (1) Kết quả học tập bậc THPT và phỏng vấn; (2) Kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN; (3) Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

4.5. Xét tuyển các phương thức khác:

+ Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM;

+ Xét tuyển các chứng chỉ quốc tế, kết quả các kì thi chuẩn hóa, bao gồm: (1) Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (A-Level);  (2) Kết quả kì thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ); (3) Kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing); Bằng Tú tài quốc tế (IB);

+ Xét tuyển thí sinh quốc tế đáp ứng các yêu cầu theo quy định của ĐHQGHN và BGDĐT.

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của ĐHQGHN: chi tiết xem tại Phụ lục 2.

5.2. Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023

5.2.1. Bảng tổ hợp xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Điều kiện phụ: thí sinh phải đạt điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Ngoại ngữ (tiếng Anh/Pháp/Nhật) tối thiểu 6 điểm trên thang điểm 10 (trừ đối tượng được miễn thi môn này).

Bảng mã tổ hợp xét tuyển: xem tại Phụ lục 3

5.2.2. Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có), có áp dụng điều kiện phụ.

+ Trường hợp tổ hợp xét tuyển có môn chính:

Điểm xét tuyển = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn chính x 2) / 4 * 3 + Điểm ưu tiên (khu vực hoặc/và đối tượng)

+ Trường hợp tổ hợp xét tuyển không có môn chính:

Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (khu vực hoặc/và đối tượng)

Điểm trúng tuyển vào ngành là duy nhất, áp dụng chung cho tất cả tổ hợp xét tuyển

Thí sinh được phép sử dụng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL iBT) quy đổi theo thang điểm 10 để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh. Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ tiếng Anh xem tại Phụ lục 4.

5.2.3. Chính sách ưu tiên

Khung điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học), trong đó:

+ Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên;

+ Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 04) là 2,0 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 05 đến 07) là 1,0 điểm;

+ Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo quy định

5.3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT (ĐGNL) còn thời hạn do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm và có kết quả môn Ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Nhật) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tối thiểu 6,0 điểm theo thang điểm 10 hoặc có kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Nhật) bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

5.4. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

5.4.1. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh kết hợp kết quả học tập bậc THPT và phỏng vấn

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 72 trở lên, đồng thời có điểm trung bình chung kết quả học tập bậc THPT của hai (02) môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ Văn) đạt từ 8,0 điểm trở lên, từng kỳ không có môn nào dưới 7,0 điểm và đạt điều kiện phỏng vấn của Trường Quốc tế.

Điểm xét tuyển là tổng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy đổi theo Bảng quy đổi tại Phụ lục 4) và điểm trung bình chung học tập 03 năm bậc THPT của hai (02) môn còn lại trong tổ hợp hợp xét tuyển và đạt điều kiện phỏng vấn do Trường Quốc tế tổ chức.

5.4.2. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh kết hợp kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 72 trở lên, đồng thời có kết quả kỳ thi ĐGNL còn thời hạn của ĐHQGHN đạt tối thiểu 80/150 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy đổi theo Bảng quy đổi tại Phụ lục 4)  và điểm thi ĐGNL được quy đổi sang thang 20 điểm.

5.4.3. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 72 trở lên, đồng thời có tổng điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy đổi theo Bảng quy đổi tại Phụ lục 4) và điểm hai (02) môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

* Lưu ý:

– Để đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành học trong năm tuyển sinh.

– Điểm tối thiểu từng kỹ năng của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau:  4.5 điểm đối với chứng chỉ IELTS; 15 điểm đối với chứng chỉ TOEFL iBT.

– Các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng tính đến ngày đăng ký xét tuyển (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi);

– Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thi bằng hình thức online không được chấp nhận.

5.5. Xét tuyển các phương thức khác

Chi tiết xem tại Phụ lục 5.

6. Nguyên tắc xét tuyển

 • Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng vào các ngành đào tạo tại Trường Quốc tế và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 • Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ cho từng phương thức, từng ngành.
 • Xét tuyển tiêu chí phụ nếu có quy định của từng phương thức.
 • Với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên căn cứ trên cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh,..), kết quả học tập THPT hoặc kết quả thi ĐGNL hoặc các kết quả khác.
 • Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh theo kế hoạch của BGDĐT.
 • Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường Quốc tế quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

7. Mã phương thức và mã tổ hợp đăng ký xét tuyển

*Lưu ý: Sau khi nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường Quốc tế, thí sinh bắt buộc tiếp tục đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo kế hoạch của BGDĐT.

 8. Lệ phí, thời gian hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

 * Lưu ý: Thời gian xét tuyển được cập nhật theo Hướng dẫn của BGDĐT và trong trường hợp có thay đổi về lịch tuyển sinh vì các lý do bất khả kháng theo hướng dẫn của BGDĐT và của ĐHQGHN, Trường Quốc tế sẽ thông báo và cập nhật thông tin chính thức trên website của Trường Quốc tế: https://truongquocte.edu.vn, www.is.vnu.edu.vn

Những trường hợp đặc biệt, TS không thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến, thí sinh liên hệ hotline để được cán bộ phụ trách hướng dẫn trực tiếp.

Địa chỉ hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến: xem tại mục 10.

9. Học phí

9.1. Học phí các ngành đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023 như sau: (Đơn vị tính: VND/năm)

  

– Mức học phí trên không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác nếu sinh viên không đảm bảo được tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo.

– Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kì theo thông báo thu của Trường, mức thu mỗi học kỳ căn cứ theo số tín chỉ đăng ký học trong kỳ hoặc tính bình quân học phí và phí dịch vụ mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của Trường.

9.2. Học phí các ngành đào tạo do ĐHQGHN và trường đối tác cùng cấp bằng không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau: 

Lưu ý:

– Mức học phí trên không bao gồm học phí học Chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác nếu sinh viên không đảm bảo được tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo.

– Mức học phí trên không thay đổi trong suốt 4 năm học, đã bao gồm tiền học phí của 01 học kỳ sinh viên học tại Đại học đối tác tại nước ngoài (chưa bao gồm các khoản kinh phí ăn ở, đi lại, visa, chi phí khác phát sinh).

– Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kì theo thông báo thu của Trường, mức thu mỗi học kỳ căn cứ theo số tín chỉ đăng ký học trong kỳ hoặc tính bình quân học phí và phí dịch vụ mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của Trường. 

9.3. Học phí chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị

Học phí của chương trình là 11.165.000 VNĐ/1 sinh viên/1 cấp độ (Mười một triệu, một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị xem tại:

https://www.is.vnu.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-tieng-anh-du-bi/

10. Thông tin liên hệ

10.1. Tên trường: Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHQ

10.2. Địa chỉ (trụ sở chính):79 phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://truongquocte.edu.vn ; https://student.isvnu.vn/

10.3. Địa chỉ các trang mạng xã hội

Fanpage: https://www.facebook.com/truongquocte.vnuis

– Zalo: https://zalo.me/1036187972385039055

– Youtube: https://youtube.com/c/VNUISChannel

– Instagram: https://www.instagram.com/vnu_is/

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/483021

– TikTok: https://www.tiktok.com/@vnuis

10.4. Thông tin liên hệ tuyển sinh

10.4.1. Tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển

Phòng Công tác sinh viên (Bộ phận Tuyển sinh)

Địa chỉ: Phòng 306, tầng 3, Nhà C, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3555 3555/ (024) 3557 5992 (số lẻ 36).

Văn phòng Tuyển sinh – Trường Quốc tế

Địa chỉ : Văn phòng Tuyển sinh, Tầng 1, Nhà E5, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline : 0983 372 988, 0379 884 488, 0989 106 633; Email: tuyensinh@vnuis.edu.vn

10.4.2. Công tác xét tuyển

Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Phòng 309, 310; tầng 3, Nhà C, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3557 5992 (số lẻ 25).

 1. Thông tin khác
  • Cơ hội của sinh viên khi học tập tại Trường Quốc tế: chi tiết xem tại Phụ lục 6.
  • Lợi thế của sinh viên sau khi tốt nghiệp: chi tiết xem tại Phụ lục 7.
  • Cơ hội học bổng của sinh viên Trường Quốc tế: chi tiết xem tại Phụ lục 8.

Các thông tin chi tiết khác thí sinh xem tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Quốc tế tại website: https://truongquocte.edu.vn

Đăng ký nhận tư vấn tại: https://tuyensinh.isvnu.vn/xet-tuyen-thang-vnu/

>>> Xem thêm:

Chi tiết Thông báo tuyển sinh đại học Trường Quốc tế năm 2023

Trường Quốc tế công bố đề án tuyển sinh 2023

Xét tuyển thẳng 180 chỉ tiêu cử nhân vào 3 ngành Liên kết quốc tế

Trường Quốc tế xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào các ngành do ĐHQGHN cấp bằng/đồng cấp bằng

Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ hotline: 024.3555.3555 | 0983.372.988 | 0989.106.633 | 0379.884.488 | 0866.053.336 hoặc nhắn tin qua Fanpage Trường Quốc tế hoặc nhận tư vấn trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh:

Địa chỉ 1: Văn phòng Tuyển sinh Trường Quốc tế: Tầng 1, Nhà E5 – Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ 2: Bộ phận Tuyển sinh: Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Websitehttps://www.is.vnu.edu.vn

Email: tuyensinh@vnuis.edu.vn

Fanpagehttps://www.facebook.com/truongquocte.vnuis

Group Tư vấn tuyển sinh 2023 – cộng đồng hỗ trợ ISER tương lai: https://www.facebook.com/groups/vnuis.support2023

Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2023: https://www.is.vnu.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc/chuyen-trang-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2023