Workshop No8: Thảo luận các đề tài trong lĩnh vực Khoa học ứng dụng


Nằm trong chuỗi hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu của sinh viên, chuẩn bị cho Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 15, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức workshop  No8 với chủ đề: “Thảo luận các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ”.

Thời gian: 18h00, Thứ Ba, ngày 11/04/2023
Địa điểm: Phòng 604, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1 Trịnh Văn Bô

Link đăng ký tại ĐÂY
Chi tiết xin liên hệ Email: ninhnv@vnuis.edu.vn, SĐT: 0393846821 (Cv Văn Ninh