GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, TS Chu Đình Tới nhận nhận danh hiệu “Nhà giáo ĐHQGHN của năm”


Ngày 11/01/2023, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trao danh hiệu “Nhà giáo ĐHQGHN của năm” và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN, Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tài trợ.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và TS Chu Đình Tới nhận nhận danh hiệu “Nhà giáo ĐHQGHN của năm”.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – chuyên gia, giám đốc chương trình Tự động hóa và Tin học – nhận danh hiệu “Nhà giáo ĐHQGHN của năm” và “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục”. TS Chu Đình Tới – Trưởng Khoa Các khoa học ứng dụng – nhận danh hiệu “Nhà giáo ĐHQGHN của năm”.

Quy chế Giải thưởng “Nhà giáo của năm” và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo quyết định số 3645/QĐ- ĐHQGHN ngày 21/10/2022 làm cơ sở cho việc tổ chức xét chọn các danh hiệu và ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà giáo đối với hoạt động giáo dục tại ĐHQGHN. Năm 2022, ĐHQGHN đã bình xét và lựa chọn được 10 nhà giáo được đạt danh hiệu Nhà giáo ĐHQGHN của năm, bao gồm:

(1) GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN

(2) GS.TS Nguyễn Ngọc Minh – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

(3) PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

(4) PGS.TS Vũ Trọng Lưỡng – Trường ĐH Giáo dục

(5) PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Sơn – Trường ĐH Luật

(6) PGS.TS Nguyễn An Thịnh – Trường ĐH Kinh tế

(7) PGS.TS Lưu Quốc Đạt – Trường ĐH Kinh tế

(8) TS. Nguyễn Đình Lâm – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

(9) TS. Ma Thị Châu – Trường ĐH Công nghệ

(10) TS. Chu Đình Tới – Trường Quốc tế

Ngoài ra, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu và đề xuất Giám đốc ĐHQGHN công nhận danh hiệu “Nhà giáo triển vọng của năm” (hạng mục Giải thưởng chuyên đề) cho TS. Trần Thị Việt Hà – Giảng viên Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhận “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục”. 

Bên cạnh danh hiệu Nhà giáo của năm, ĐHQGHN cũng tiến hành lựa chọn và trao giải thưởng cho các nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu của năm “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục”. Đây là những nhà giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp đối với ĐHQGHN nói riêng và có những ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà. Qua các vòng bình xét, ĐHQGHN đã lựa chọn được 02 cá nhân nhận danh hiệu này.

Theo VNU Media