TS. Nguyễn Việt Cường


TS. Nguyễn Việt Cường tốt nghiệp thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Khoa Kinh tế nông nghiệp và Quản lý, Đại học Wageningen, Hà Lan. TS. Cường có rất nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực đánh giá tác động của các chính sách và dự án, phân tích nghèo đói, dân tộc thiểu số, phân tích y tế và giáo dục. Ông tham gia nhiều dự án nghiên cứu và tư vấn với tư cách là Trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia giảng dạy và tư vấncho các Bộ, Viện nghiên cứu, các cơ quan quốc tế và NGO ở Việt Nam, TS. Nguyễn Việt Cường là người duy nhất đang làm việc tại Việt Nam. Nhiều nghiên cứu của ông được xuất bản ở các tạp chí quốc tế như Journal of Development Economics. European Economic Review, American Political Science Review, World Development và World Bank Economic Review, … 

Thành tích

– Tham gia ban biên tập các tạp chí Journal of Nusantara Studies; Asia-Pacific Journal of Regional Science; PLOS ONE; The Journal of Economics and Development.

– Theo bảng xếp hạng mới đây của dự án Nghiên cứu kinh tế RePec, TS. Nguyễn Việt Cường là một trong hai nhà kinh tế lọt vào Top 5% trong tổng số hơn 55.000 nhà kinh tế trên thế giới.

– Tham gia phản biện bài viết cho các tạp chí khoa học quốc tế: European Review of Agricultural Economics, Economic Analysis and Policy, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, Journal of Economic Behavior & Organization, Feminist Economics, Economic Modeling, BMJ Global Health, Journal of Health Economics, World Development, Oxford Development Studies, International Migration, Journal of Development Studies, Applied Economics, Contemporary Economic Policy.

– Giải thưởng Luận văn thạc sỹ xuất sắc nhất khóa 2000-2002 tại ĐH Wageningen, Hà Lan. Đề tài luận văn “Tăng trưởng có thuận lợi cho người nghèo ở Việt Nam hay không? Giai đoạn 1993-1998”

– Giải nhì Huy chương phát triển năm 2007 của Mạng lưới phát triển toàn cầu cho bài nghiên cứu “Tín dụng vi mô có lợi ích cho người nghèo hay không? Bằng chứng từ Việt Nam”.

– Giải thưởng bài trình bày hay nhất tại Hội thảo Hiệp hội Kinh tế chính trị Mỹ 2014 cho bài viết “Tác động của việc tập trung hóa ở Việt Nam” cùng Edmunds Makesky và Trần Ngọc Anh.

– Bài viết “Tác động của xúc tiến thương mại lên nghèo đói và bất bình đẳng ở các nước thu nhập thấp và trung bình” được giải thưởng bài viết hay nhất năm 2015 của Tạp chí The Journal of International Trade & Economic Development.

– Tác giả của 95 ấn phẩm nghiên cứu và 50 bài báo khoa học trong giai đoạn từ 2002 đến nay (theo thống kê của REPEC).