TS. Hoàng Việt Ngữ (Vincent)


TS. Ngữ là giảng viên của Đại học Công nghệ Queensland, Úc. Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập của Nhóm Chính sách Công và Môi trường tại Trường Kinh tế và Tài chính QUT, một chuyên gia của Mạng lưới của OECD về Năng suất Tổng các Yếu tố Nông nghiệp và Môi trường kể từ khi thành lập lần đầu tiên vào năm 2015.Ông cũng là thành viên của Trung tâm Phân tích Hiệu quả và Năng suất. Ông còn là thành viên Ban biên tập của các tạp chí : Guest-Editor | Vấn đề đặc biệt về Phân tích và Chính sách Kinh tế (H-i 29; Q1 trong Kinh tế sai, CiteScore 3.6, IF 2.497) Biên tập viên cao cấp | Tạp chí Quốc tế về các thị trường mới nổi (H-i 30, Quý 2 trong Kinh doanh, CiteScore 3; 5 năm IF 2.504) Phó tổng biên tập | Tạp chí Quốc tế về Chiến lược và Quản lý Biến đổi Khí hậu (H-i21, Q1 trong Goegraphy, Planning and Development, CitScore Tracker 4.5; 2020 IF 2.645) Biên tập viên tư vấn | Tạp chí Giáo dục cho Doanh nghiệp (H-i 46, Q2 trong Giáo dục và Kinh doanh Khác; CitesScore 1.6, IF 1.087) Associate Editor | Biên giới trong khí hậu.

Trích ngang: https://www.qut.edu.au/about/our-people/academic-profiles/vincent.hoang