ThS. Dương Thị Thu Huyền


 • Chức vụ: Tổ trưởng chương trình Tiếng Anh Dự bị
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: huyendtt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Victoria, Úc

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giảng dạy tiếng Anh
  • Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
  • Quản lí giáo dục

Các môn giảng dạy

  • Các kĩ năng tiếng Anh
  • Tiếng Anh học thuật
  • Giao thoa văn hóa

Các công bố

 • Dương Thị Thu Huyền, Đỗ Thanh Vân, “Xây dựng Chương trình Ngoại khóa nhằm Cải thiện Năng lực sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên Hệ dự bị tiếng tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 4/2016
 • Dương Thị Thu Huyền, “Áp dụng các hoạt động thể chất vào hoạt động giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học”, Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 7/2016
 • Dương Thị Thu Huyền, “Áp dụng các hoạt động vận động thể chất trong giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học”, Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 8/2019
 • Dương Thị Thu Huyền, “Sử dụng các nhận xét cho bài viết của sinh viên như một phần đánh giá quá trình”, Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 7/2020
 • Dương Thị Thu Huyền, Đỗ Thị Hồng Liên, “Niềm tin của giáo viên và thực tế áp dụng các hình thức đánh giá quá trình trong giảng dạy kĩ năng Viết tiếng Anh: Một nghiên cứu tình huống tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội” Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 8/2020
 • Dương Thị Thu Huyền, “Các quan điểm của nghiên cứu trong quản lí giáo dục và vai trò của lãnh đạo”, Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 7/2020
 • Dương Thị Thu Huyền, “Đánh giá thành quả học tập trong giảng dạy ngoại ngữ”, Tạp chí quản lí Giáo dục số tháng 7/2020
 • Dương Thị Thu Huyền, “E-portfolios: a new formative assessment trend”, International Conference “Digital transformation in Education in Vietnam: Situation and Solutions”, 9/2021

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Chương trình Ngoại khóa nhằm Cải thiện Năng lực Sử dụng Ngôn ngữ cho Sinh viên Hệ dự bị tiếng tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Dương Thị Thu Huyền, Đỗ Thanh Vân (2015)

Tìm kiếm