ThS. Cao Văn Thắng


 

 • Họ tên: Cao Văn Thắng
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
 • Email: thangcv@isvnu.vn
 • Điện thoại: 0243.557.5992 (18)

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Quản lý chứng chỉ ngoại ngữ: Thu, phát chứng chỉ ngoại ngữ; Cập nhật dữ liệu; Tổng hợp danh sách; Thống kê, báo cáo; Hậu kiểm
 • Quản trị Portal sinh viên: Đăng tải thông tin của P.ĐT lên trang chủ; Thiết lập tài khoản, reset mật khẩu và các thông tin khác
 • Quản trị phần mềm đào tạo: Phân quyền, hướng dẫn sử dụng, kiểm soát dữ liệu, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng
 • Quản trị nội dung website (module Đào tạo): Cập nhật nội dung trên website
 • Quản trị phần mềm Egov giảng viên: Đồng bộ dữ liệu, thiết lập tài khoản, hướng dẫn giảng viên, các vấn đề lỗi phát sinh …
 • Công tác tuyển sinh: Thành viên các HĐTS của Trường; Quản trị các hệ thống phần mềm tuyển sinh của Bộ và của VNU; Thống kê, báo cáo dữ liệu tuyển sinh; Chạy lọc ảo; Nhập học …