GS.TS. Dominique Guégan


GS.TS. Dominique Guégan hiện là Giáo sư danh dự tại Trường Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne. Giáo sư có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu đối với các lĩnh vực như toán kinh tế, phương pháp dự báo, ước lượng với phương pháp tham số và nguyên lý hỗn loạn với hàng trăm cuốn sách, công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới. Bà cũng tham gia và giữ nhiều vị trí quan trọng tại nhiều nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế. 

Trích ngang: https://www.researchgate.net/profile/Dominique-Guegan/3