Đội ngũ Giảng viên khoa kinh tế quản lí (EN)


Assoc.Prof. Dr. Luu Thi Minh Ngoc

05/07/2023 13:54

Assoc.Prof. Dr. Luu Thi Minh Ngoc Associate Professors Thi-Minh-Ngoc Luu is now working and teaching at International School VNU Hanoi, Vietnam. She received a Ph.D. degree in 2014 in Business Administration from the university of economics, Vietnam National University, Vietnam. She becomes an Associate professor in 2022. She is currently working and teaching in the […]

PhD. Đo Phuong Huyen

25/11/2022 12:40

TS. Đỗ Phương Huyền Chức vụ: Giảng viên Học  hàm, học vị: TS Ngoại ngữ: Tiếng Anh Email: huyendp@isvnu.vn Địa chỉ:Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân Bằng cấp Cử nhân: Thạc sĩ: Thạc sĩ Kinh tế Tài chính, Đại học […]

PhD. Nguyen Phuong Mai

25/11/2022 12:39

TS. Nguyễn Phương Mai Chức vụ: Phó trưởng khoa Học  hàm, học vị: TS Ngoại ngữ: Tiếng Anh Email: mainp@vnuis.edu.vn Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân Bằng cấp Cử nhân: Quản lí kinh tế, Đại học Kinh tế […]

PhD. Nguyen Thi Kim Oanh

25/11/2022 12:37

TS.Nguyễn Thị Kim Oanh Chức vụ: Phó trưởng khoa Học  hàm, học vị: TS Ngoại ngữ: Tiếng Anh Email: nguyenthikimoanh@vnu.edu.vn Địa chỉ:Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân Bằng cấp Cử nhân: Kế toán Thạc sĩ: Kinh tế Tiến sĩ: Kế […]

PhD. Nguyen Thi Hong Hanh

25/11/2022 12:29

TS.Nguyễn Thị Hồng Hanh Chức vụ: Giảng viên Học  hàm, học vị: TS Ngoại ngữ: Tiếng Anh Email: hhanhnth@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân Bằng cấp Cử nhân: Thạc sĩ :  Tiến sĩ:  Tiến sĩ chuyên ngành […]

PhD. Le Thi Thu Huong

25/11/2022 12:26

TS. Lê Thị Thu Hường Chức vụ: Giảng viên Học  hàm, học vị: TS Ngoại ngữ: Tiếng Anh Email: Huongltt@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân Bằng cấp Cử nhân: Tài chính ngân hàng, Học viện Ngân hàng […]

MS. Kim Duyen

25/11/2022 12:25

MS. Chu Van Hung

25/11/2022 12:16

ThS. Chu Văn Hùng Chức vụ: Giảng viên Học  hàm, học vị: ThS Ngoại ngữ: Tiếng Anh Email: hungcv@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân Bằng cấp Cử nhân: Thạc sĩ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài Chính Ngân […]

PhD. Nguyen The Cuong

25/11/2022 12:15