TS.Nguyễn Thị Hồng Hanh


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: hhanhnth@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân:
 • Thạc sĩ : 
 • Tiến sĩ:  Tiến sĩ chuyên ngành Kinh Doanh Điện Tử và Dịch Vụ, trường ĐH Nguyên Trí, Đài Loan (2013)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Thương Mại Điện Tử

 • Các môn học giảng dạy

+ Marketing Internet,

+ Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Các công bố

Common cause of trust and satisfaction in online shopping contexts. Journal of Quality, Vol. 20, No. 5, 1022-0690

 • Common cause of trust and satisfaction in online shopping contexts. Hội thảo ANQ 2011
 • Explore factors influencing donation actions in online social networks: Facebook a case study. Business Notion & Adoption and Business Information & Calculation. Hội thảo, Đài Loan 2013
 • Determinants of online advertising effectiveness. Hội thảo ANQ 2013
 • The investigation of organizational innovation climate and organizational learning an operating performance. Hội thảo ANQ 2011
 • Evaluate the effect of domain name on the customer’s intention to buy at airline ticket website. Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN – Cơ hội và thách thức 2015
 • Impact of SEO on Trust. APIEMS 2015
 • Factors affect m-commerce advertising. International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-Case and e-Tech 2016)

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm