VNU International School Scientist Links – VISL

VNU International School Scientist Links – VISL


Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ (VISL) được thành lập nhằm tập hợp, kết nối các nhà khoa học trẻ của Khoa Quốc tế và các trường đại học ở Việt Nam, các trường đại học đối tác và từ Chương trình Thu hút học giả quốc tế, từ đó tạo thành một “young talent pool” (sân chơi dành cho những tài năng trẻ) cung cấp nguồn lực đa dạng, giàu tư duy đổi mới và nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm của Khoa.

Các hoạt động của Câu lạc bộ nhằm mục đích: tạo mạng lưới kết nối các nhà khoa học trẻ đang tham gia công tác tại Khoa để cùng tăng cường chia sẻ và hợp tác trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy; tạo điều kiện và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ phát triển đạt chuẩn Việt Nam và quốc tế; hỗ trợ các nhà khoa học trẻ đẩy mạnh công bố nghiên cứu khoa học ra quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo và hiểu biết về văn hóa, định hướng phát triển Khoa cho các nhà khoa học trẻ, từ đó nhận diện và quy hoạch các “hạt nhân đỏ” cho các nhiệm vụ trọng tâm, cho các vị trí quản lý trong tương lai.

Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ chính là nơi sẽ có những hoạt động hỗ trợ tối đa cho 10 nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa Quốc tế. Tại buổi Lễ, 11 nhóm nghiên cứu ở các lĩnh vực Quản lý và kinh doanh quốc tế; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính; Quản lý; Khoa học máy tính và thông tin; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng; Ngôn ngữ học và Giáo học pháp, chính thức ra mắt cộng đồng nghiên cứu trong ĐHQGHN, Y – Sinh.

  Chức danhChức năng, nhiệm vụSố lượngGhi chú
Chủ nhiệm

– Định hướng và giao nhiệm vụ hằng năm cho Câu lạc bộ.

– Tạo động lực và hỗ trợ Câu lạc bộ phát triển.

01 
Chủ nhiệm danh dự

– Tham gia định hướng hoạt động nhiệm vụ hằng năm cho Câu lạc bộ.

– Tạo động lực và hỗ trợ Câu lạc bộ phát triển.

02 
Phó Chủ nhiệm

– Tham gia định hướng và giao nhiệm vụ hằng năm cho Câu lạc bộ;

– Tạo động lực và hỗ trợ Câu lạc bộ phát triển;

02 
Thư kýTham mưu và giúp việc cho Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ đề ra01 
Trưởng lĩnh vực

– Các Trưởng lĩnh vực đóng vai trò cầu nối các Nhà khoa học trẻ với Ban Chủ nhiệm

 

05Là thành viên Câu lạc bộ được bầu vào vị trí Trưởng tiểu ban
Ban Cố vấnĐịnh hướng nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ, phản biện các kết quả nghiên cứu Không giới hạnNhà khoa học, Doanh nhân tiêu biểu
Thành viênCác Nhà khoa học trẻ tham gia Câu lạc bộKhông giới hạnThành viên Câu lạc bộ
  • Đẩy mạnh truyền thông để các Nhà khoa học trẻ trong và ngoài Trường Quốc tế biết và tham gia Câu lạc bộ.
  • Tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ và chia sẻ giữa các thành viên Câu lạc bộ.
  • Tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước để hình thành một cộng đồng các nhà khoa học có liên hệ với Trường.
  • Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ các thành viên Câu lạc bộ phát triển theo lộ trình cá nhân, đạt các yêu cầu về học hàm, học vị, nâng cao đóng góp về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các đóng góp khác giúp phát triển Trường.
  • Thúc đẩy và hỗ trợ các thành viên Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu (bài báo, báo cáo, sản phẩm) ở trong nước và quốc tế.
  • Hỗ trợ các thành viên Câu lạc bộ phát triển đạt chuẩn Việt Nam và quốc tế.
  • Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án nghiên cứu của Trường; triển khai các hoạt động khác sau khi có sự phê duyệt của Lãnh đạo Trường.
  • Lựa chọn và giới thiệu những thành viên nổi trội cho Trường Quốc tế để quy hoạch cán bộ nguồn về chuyên môn và về quản lý.
  • Gây Quỹ cho Câu lạc bộ từ nguồn xã hội (quỹ đầu tư, tổ chức phi chính phủ, doanh nhân, cá nhân và các nguồn khác).
  • Tổ chức Hội nghị thường niên nhằm vinh danh các thành viên và tri ân các nhà tài trợ, các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp cho Câu lạc bộ.