Library


Providing information and library services for work: training, and scientific research. Connecting learners and teachers of the International School, Vietnam National University, Hanoi through learning materials for research, training and teaching.

Address: 1st Floor, Building C, Hacinco Student Village, 79 Ngu Nhu Kon Tum.

Fanpage: International School Library – Hanoi National University

Email: libraryinfor@isvnu.vn Tel: 024.35575992 (ext. 20)

Hotline: 0989 313 741 (Ms’ nest)

HỆ THỐNG THƯ VIỆN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

Thư viện Trường Quốc tế

Thư viện số tài liệu nội sinh Dspace

Trang học liệu số VNU LIC Bookworm

Thư viện điện tử Đại học HELP, Malaysia

Đại học KEUKA, Hoa Kỳ

Đại học TROY, Hoa Kỳ

Đại học East London, Vương quốc Anh

Phòng đọc Thế giới Nga